Opodatkowanie podatku od nieruchomości podatkiem VAT przez właściciela gruntu – VAT

Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości ciąży na spółdzielni mieszkaniowej jako na właścicielu nieruchomości. Zobowiązanie to nie może być w drodze umowy o charakterze cywilnoprawnym przeniesione na osobę wydzierżawiającego czy poddzierżawcy. Do uiszczenia podatku od nieruchomości zobowiązana jest…

7. Opodatkowanie podatku od nieruchomości podatkiem VAT

Kategorie: VAT.