Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów osiąganych na podstawie umowy konsorcjum – CIT

Podmioty tworzące konsorcjum są niezależne w swoich dotychczasowych działaniach. Natomiast w zakresie działań podejmowanych w ramach konsorcjum realizują wspólną politykę finansową objętą porozumieniem. Co do zasady przedsiębiorcy spośród uczestników konsorcjum wybierają…

22. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych

Kategorie: CIT.