Opodatkowanie opłat dodatkowych przy usłudze najmu – VAT

Jak opodatkować opłaty dodatkowa przy usłudze najmu lokali użytkowych? Powyższe w zasadzie zależy od rozstrzygnięcia, czy czynność odsprzedaży dostaw towarów i świadczenia usług, związanych z udostępnieniem najemcom lokali użytkowych mediów i innych usług…

6. Opodatkowanie opłat dodatkowych przy usłudze najmu

Kategorie: VAT.