Opodatkowanie nieruchomości stanowiących współwłasność – Podatek od nieruchomości

Art. 3 ust. 4  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach…

45. Opodatkowanie nieruchomości stanowiących współwłasność