Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników – PIT

Wyrokiem z dnia 9 października 2013 r., sygn. akt II FSK 2844/11  Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że skoro ustawodawca rozróżnia w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dwa znaczenia słów „otrzymać” i „postawić do dyspozycji”, oznacza to, że zwrot…

23. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników

Kategorie: PIT.