Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania dokumentacji – VAT

Nieodpłatne przekazanie na podstawie umowy darowizny posiadanej dokumentacji podlega opodatkowaniu oraz udokumentowaniu fakturą wewnętrzną. Z zawartej umowy darowizny wynika, że przedmiotem…

20. Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania dokumentacji

Kategorie: VAT.