Opodatkowanie naprawy z tytułu rękojmi – VAT

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, za usługę może być uznane każde niebędące dostawą towarów świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej…

9. Opodatkowanie naprawy z tytułu rękojmi

Kategorie: VAT.