Opodatkowanie fundamentów pod urządzeniami wolno stojącymi – PN

Z definicji budowli zamieszczonej w Prawie budowlanym (do której odwołuje się ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że części budowlane i fundamenty pod maszyny i urządzenia (idzie tu o maszyny i urządzenia wolno stojące – są to urządzenia i maszyny oddzielone przestrzennie…

30. Opodatkowanie fundamentów pod urządzeniami wolno stojącymi