Opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej – CIT

W dniu 11 maja 2012 Minister Finansów wydał ogólną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej…

19. Opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza

Kategorie: CIT.