Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zarządcę sądowego nieruchomości – VAT

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny zarządca sądowy może żądać wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków, które poniósł w związku z zarządem z własnych funduszów. Wysokość wynagrodzenia sąd określi odpowiednio do nakładu pracy i dochodowości nieruchomości…

6. Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zarządcę sądowego

Kategorie: VAT.