Opodatkowanie aportu z agio – CIT

W wyroku z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 369/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, iż mając na uwadze cel wprowadzenia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz jego logiczne konsekwencje związane z wprowadzeniem…

10. Opodatkowanie aportu z agio

Kategorie: CIT.