Opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów węglowych – AKC

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2014 r. (IBPP4/443-554/13/LG) wyraził swoje stanowisko w sprawie wyłączenia spod opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów węglowych.

W niniejszej interpretacji przedmiotem prowadzonej przez Wnioskującego działalności gospodarczej było wydobywanie węgla kamiennego w należących do niego kopalniach. W ramach tej działalności zawarł umowę z kontrahentem zagranicznym na dostawy węgla (wyrobów węglowych). Zapisy umowne przewidują, że kontrahent nabywa węgiel z przeznaczeniem do sprzedaży na „rynkach zagranicznych”, na rzecz „finalnych odbiorców” oraz „prowadzących punkty sprzedaży węgla”. W zawartej umowie określone są również warunki dostaw.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 19 września 2013 r. nie ma wątpliwości, że realizowana przez Wnioskodawcę sprzedaż węgla na rzecz kontrahenta zagranicznego była dokonywana przez pośredniczący podmiot węglowy, to jednak korzystała ze zwolnienia w tym podatku.

Obowiązujący od dnia 20 września 2013 r. art. 9a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zawiera „nowy” katalog czynności związanych z wyrobami węglowymi, kwalifikujący te czynności do przedmiotów opodatkowania. Wśród czynności tych nie wymienia się jednak dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów węglowych. W związku z tym sprzedaż węgla na rzecz kontrahenta zagranicznego nie sposób również zaliczyć do innych czynności wymienionych w rozpatrywanym przepisie, co kwalifikowałoby ją jako czynność podlegającą opodatkowaniu. W konsekwencji zatem sprzedaż ta obecnie nie kwalifikuje się, tak jak przed zmianą przepisów, do przedmiotów opodatkowania (nie podlega opodatkowaniu).

Organ uznał, że wewnątrzwspólnotowa dostawa wyrobów węglowych nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Oznacza to, że Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie dokonującego dostawy wyrobów węglowych na rzecz kontrahenta zagranicznego z przeznaczeniem ich do sprzedaży na rynkach zagranicznych, w wyniku której dochodzi do przemieszczenia wyrobów węglowych z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, występuje wewątrzwspólnotowa dostawa wyrobów węglowych, która nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com