Opłaty za przejazd autostradami – odliczenie VAT – VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego…

4. Opłaty za przejazd autostradami

Kategorie: VAT.