Opłata z tytułu użytkowania wieczystego jako kup – CIT

Spółka w trakcie roku podatkowego może dokonać zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu. Spółki w wielu przypadkach zaliczają do kosztów uzyskania przychodów comiesięcznie kwotę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu do końca roku, w którym nastąpiło zbycie tego prawa…

22. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego jako kup

Kategorie: CIT.