Oleje smarowe po 1 stycznia 2013 r. mogą być przechowywane w nielegalizowanych zbiornikach – Akcyza

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, wyroby energetyczne o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00…

10. Oleje smarowe po 1 stycznia 2013 r. mogą być przechowywane