Określenie stawki podatku akcyzowego na cydr i perry – Akcyza

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wprowadza zmiany w podatku akcyzowym. Planuje się m.in. określeniu stawki podatku akcyzowego na cydr i perry. Wskazuje się, że celem zmian jest stworzenie nowej kategorii…

24. Określenie stawki podatku akcyzowego na cydr i perry