Okazjonalny przewóz gotówki nie daje prawa do pełnego odliczenia VAT

Samo spełnienie przez bankowóz określonych wymagań technicznych nie warunkuje skorzystania z pełnego prawa do odliczenia, jeżeli będzie można stwierdzić, że pojazd ten nie będzie wykorzystywany wyłącznie dla zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa chronionych wartości pieniężnych. Tak wynika z wyroku NSA z 25 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 257/13.

W przedmiotowej sprawie podatnik VAT zamierza nabyć samochód specjalny – bankowóz typu C. Samochód ten służyć będzie prowadzonej działalności gospodarczej, między innymi do transportu gotówki na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników oraz do transportu gotówki na zapłatę zobowiązań wobec kontrahentów, jak również do przemieszczania się podatnika i jej pracowników do miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Usługi przewozu gotówki nie są przedmiotem działalności podatnika i nie zamierza rozszerzyć zakresu działalności o usługi przewozu gotówki.

Podatnik uznał, że przysługuje mu pełne prawo bez ograniczeń do odliczenia VAT z oryginału faktury zakupu takiego samochodu.

Fiskus się z tym nie zgodził. Jego zdaniem bankowóz nie będzie w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Okoliczność ta powoduje, że nie będzie mu przysługiwać prawo do odliczania w pełnej wysokości podatku naliczonego. Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Zdaniem sądu samo spełnienie formalnych przesłanek przewidzianych w przepisach szczególnych, od których zależy kwalifikacja danego pojazdu, jako pojazdu specjalnego, nie powinno być automatycznie traktowane, jako uprawniające do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT, jeżeli okoliczności wykorzystania tego pojazdu wskazują, że realizacja tego prawa może wiązać się z nadużyciem prawa do odliczenia. Dlatego aby móc odliczyć podatek naliczony w pełnej wysokości pojazd ten winien służyć działalności opodatkowanej podatnika i to takiej, w której wykorzystywanie tego typu pojazdu jest konieczne.

Dlatego też, jeżeli będzie można stwierdzić, że pojazd ten nie będzie wykorzystywany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem tj. dla zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa chronionych wartości pieniężnych, to nie będzie prawa do pełnego odliczenia VAT.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.