W ciągu 10 lat aż 20 razy zmieniano rozporządzenia do ustawy o VAT

2014 rok: przeprowadzono 10.105 kontroli skarbowych

8.539 osób skazanych z KKS w 2014 roku

Imienna Polisa Skarbowa

W wielu przypadkach zakończenie kontroli podatkowej czy skarbowej w firmie nie kończy sprawy związanej z odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację poszczególnych osób. Imienna Polisa Skarbowa jest wsparciem prawnym, broniąc jej posiadacza przed zarzutami związanymi z Kodeksem Karnym Skarbowym. Zapisy szerokiej odpowiedzialności pozwalają uwikłać niemal każdego w spór. Proponowane rozwiązanie daje również wsparcie na pokrycie nałożonych imiennie mandatów bądź zasądzonych innych kar finansowych.

Jak działa Imienna Polisa Skarbowa?

Po zakończeniu kontroli podatkowej czy skarbowej oraz uregulowaniu przez firmę wszelkich zaległości: należność główna, odsetki, dodatkowe kary, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zarzuty usłyszą osoby odpowiedzialne za sprawy podatkowe. W takim przypadku posiadacz polisy powinien zgłosić się i poprosić o wsparcie. Pokryte zostaną koszty reprezentacji prawnej, powoływania biegłych, sporządzania ekspertyz, a także nałożone imiennie kary finansowe.

Komu potrzebna jest Imienna Polisa Skarbowa?

Można powiedzieć, że każdemu, kto odpowiada za firmowe sprawy podatkowe. Czyli osobom zajmującym następujące stanowiska: prezes, członek zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy, księgowy, osoby z działu kontroli … a nawet osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Niezależnie od tego czy firma istnieje i prowadzi działalność, czy kilka lat  temu została zlikwidowana. Jedna polisa chroni wszystkie zajmowane obecnie i w przeszłości stanowiska.