Odwrotne obciążenie w przypadku dostaw przez „nierezydenta” po dniu 1 kwietnia 2013 r. – VAT

Zgodnie z planowanym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są podmioty nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:…

1. Odwrotne obciążenie w przypadku dostaw przez nierezydenta

Kategorie: VAT.