Odtwarzacze MP4 przekazywane niektórym kontrahentom nie stanowią KUP – CIT

W dniu 12 października 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną (sygn: ILPB3/423-307/11/12-S/EK), w której odpowiedział na następujące pytanie: czy wydatki ponoszone przez Spółkę tytułem zakupu drobnych prezentów, nie mających charakteru okazałości…

28. Odtwarzacze MP4 przekazywane niektórym kontrahentom

Kategorie: CIT.