Odsetki skapitalizowane od pożyczki dla podmiotu zagranicznego w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Austrią – Unikanie podwójnego opodatkowania

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych  przewidziano, że podmioty, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiągniętych na terytorium RP – tak stanowi art. 3 ust. 2a tej ustawy…

22. Odsetki skapitalizowane od pożyczki dla podmiotu zagranicznego