Odsetki od kredytu są kosztem nabycia przy sprzedaży nieruchomości – PIT

Osoba, która zaciągnęła kredyt na zakup działki, może przy jej sprzedaży zaliczyć do kosztów podatkowych odsetki. Taka jest konkluzja wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 listopada 2012 r., I SA/Łd 1107/12/. W omawianej sprawie skarżący kupił w 2007 r. niezabudowaną…

15. Odsetki od kredytu są kosztem nabycia przy sprzedaży nieruchomości

Kategorie: PIT.