Odsetki od kredytu obrotowego – CIT

Podatnik posiada kredyt obrotowy tzw. kredyt w rachunku. W związku z tym, że kredyt jest wykorzystywany w całości w działalności gospodarczej odsetki od tego kredytu są kosztem uzyskania przychodów. Równocześnie jednak z analizy sprawozdań finansowych podatnika wynika, że konieczność…

24. Odsetki od kredytu obrotowego

Kategorie: CIT.