Odsetki od kredytu na nabycie środków trwałych – CIT

Sfinansowanie nabycia przez podatnika udziałów w spółce kredytem bankowym umożliwi podatnikowi zaliczenie odsetek od tego kredytu do kosztów uzyskania przychodów. Pogląd w zakresie prawa do zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek spłacanych w związku z zaciągnięciem kredytów na nabycie udziałów (akcji) wyrażają także organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2013 r. (IPTPB3/423-312/13-2/KJ) Minister Finansów zgodził się z wnioskodawcą, że odsetki związane z kredytem na nabycie akcji (udziałów) stanowią koszty uzyskania przychodów.

Kategorie: CIT.