Odpowiedzialność osób trzecich – Ordynacja Podatkowa

Instytucja odpowiedzialności podatkowej osób trzecich określona w Ordynacji podatkowej wykorzystywana jest w sytuacjach, gdy zabraknie podatnika, gdy podatnik nie wykonuje ciążącego na nim zobowiązania…

22. Odpowiedzialność osób trzecich