Odpowiedzialność karna skarbowa za usiłowanie popełnienia czynu zabronionego – KKS

Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie karnym skarbowym karalne jest samo usiłowanie popełnienia przestępstwa skarbowego. Przy przestępstwach zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej roku usiłowanie jest karalne zawsze. Jeżeli Kks określa karę za przestępstwo skarbowe…

42. Odpowiedzialność karna skarbowa za usiłowanie popełnienia czynu