Odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu firmanctwa – KKS

Posługiwanie się nazwą, firmą czy też imieniem i nazwiskiem innego podmiotu celem zatajenia prowadzenia działalności podatkowej lub jej rzeczywistych rozmiarów, narażając przy tym podatek na uszczuplenie, rodzi odpowiedzialność karnoskarbową. Zachowanie takie podlega…

38. Odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu firmanctwa