Odpłatne zbycie nieruchomości w drodze umowy dożywocia, a możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2014 r. (sygn. ITPB2/415-1070/13/DSZ), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej: ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.) w zakresie możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. odpłatnego zbycie nieruchomości w drodze umowy dożywocia.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Wnioskodawczyni na mocy wyroku sądu z dnia 30 sierpnia 2011 r. nabyła nieruchomości. W kwietniu 2012 r. zawarła umowę dożywocia i w jej ramach przeniosła własność nieruchomości. Nabywca w zamian za przeniesienie własności nieruchomości zobowiązał się do zapewnienia dożywotniego utrzymania Wnioskodawczyni, polegającego na przyjęciu go jako domownika, dostarczaniu wyżywienia, ubrania, mieszkania oraz odpowiedniej pomocy i pielęgnacji w chorobie, a także sprawieniu mu własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego miejscowym zwyczajom i postawienia pomnika. Ekwiwalent za przeniesienie własności nieruchomości w największym stopniu zabezpiecza byt mieszkaniowy Wnioskodawczyni, a uzyskany dochód ze zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia, co traktowane jest jako odpłatne zbycie nieruchomości, Wnioskodawczyni przeznacza na własne cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: czy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia, przeznaczony na własne potrzeby mieszkaniowe, zgodnie z istotą umowy dożywocia i szczegółowym opisem ekwiwalentu w umowie, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

Jak zauważył organ podatkowy z analizy treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym cele, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy analiza powyższych regulacji prowadzi do wniosku, że odpłatne zbycie nieruchomości w drodze umowy dożywocia w ramach której nabywca zobowiązuje się do zapewnienia dożywotniego utrzymania Wnioskodawczyni, polegającego na przyjęciu jej jako domownika, dostarczaniu wyżywienia, ubrania, mieszkania oraz odpowiedniej pomocy i pielęgnacji w chorobie, a także sprawieniu Jej własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego miejscowym zwyczajom i postawienia pomnika nie wyczerpuje dyspozycji art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. W takiej sytuacji nie dochodzi bowiem do nabycia nowej nieruchomości – Wnioskodawczyni w dalszym ciągu będzie zamieszkiwać w zbywanej nieruchomości – co jest jednym z warunków niezbędnych do skorzystania z omawianej preferencji podatkowej. Tym samym, Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 analizowanej ustawy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.