Odliczenie podatku przez podmiot będący jednostką budżetową oraz zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym – VAT

Podmiot będący jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych może jednocześnie posiadać status podatnika podatku od towarów i usług zakresie zawieranych umów cywilnoprawnych. Podmioty takie otrzymują dotacje na realizację określonych projektów…

2_Odliczenie podatku przez podmiot będący jednostką budżetową oraz zarejestrowanym

Kategorie: VAT.