Odliczenie podatku od towarów i usług od wydatków związanych z realizacją projektu – dotyczy VAT

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania…

1. Odliczenie podatku od towarów i usług od wydatków związanych z realizacją projektu

Kategorie: VAT.