Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi – VAT

Zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego…

7. Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przed wykonaniem

Kategorie: VAT.