Odliczenie podatku naliczonego z duplikatu faktury VAT – VAT

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują wprost kwestii odliczania podatku naliczonego wynikającego z duplikatów faktur i innych dokumentów. Ogólna zasada wyrażona w ustawie o podatku od towarów i usług stanowi, że podatnik nabywa prawo do…

14_Odliczenie podatku naliczonego z duplikatu faktury VAT

Kategorie: VAT.