Odliczanie przez podatników stosujących wskaźnik proporcji podatku naliczonego z faktur otrzymanych w grudniu (VAT)

Zgodnie z art. 86 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku podatników obowiązanych do dokonywania korekt kwot podatku naliczonego, o których mowa w art. 91 ust. 1 i 2, część kwoty podatku naliczonego obniżającą kwotę podatku…

Odliczanie przez podatników stosujących wskaźnik proporcji podatku naliczonego

 

 

 

Kategorie: VAT.