Oddelegowanie do pracy za granicą a diety – PIT

W kwestii związanej z podatkową kwalifikacja diet oddelegowanego pracownika decydujące znaczenie ma rozstrzygnięcie, czy jego wyjazd za granicę może być uznany za podróż służbową, o której mowa w art. 775 § 1 Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, że należności…

33. Oddelegowanie do pracy za granicą a diety

Kategorie: PIT.