Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu – PPSA

Zgodnie z art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem…

36. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone