Obowiązki płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-336/12-2/ASZ rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat dokonywanych…

27. Obowiązki płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym

Kategorie: PIT.