Obowiązek rozliczenia należnego podatku od towarów i usług przez tzw. małego podatnika w świetle nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – VAT

Dnia 24 października 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Zakłada on m.in. zniesienie obowiązku rozliczenia należnego podatku od towarów i usług przez tzw. małego podatnika który wybrał metodę kasową…

1. Obowiązek rozliczenia należnego podatku od towarów i usług

Kategorie: VAT.