Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej od 2013 r. – VAT

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia…

1. Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej od 2013

Kategorie: VAT.