Obowiązek podatkowy z tytułu zaliczek w WDT i WNT po 1 stycznia 2013 r. – VAT

Od dnia 1 stycznia 2013 r., w związku z wejściem w życie tzw. III ustawy deregulacyjnej, obowiązują nowe zasady dokumentowania zaliczek w WDT i WNT; jest to modyfikacja pierwotnej koncepcji zmiany tych przepisów – zgodnie z poprzednimi projektami nowelizacji ustawy o podatku…

4. Obowiązek podatkowy z tytułu zaliczek w WDT i WNT

Kategorie: VAT.