Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów po nowelizacji VAT – VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 19 ust. 13 pkt 1 przewiduje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu czynności polegających na dostawie mediów (woda, prąd, telekomunikacja). Zgodnie z tymi regulacjami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności jeśli został określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tego tytułu. Innymi słowy, jeżeli…

1. Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów po nowelizacji VAT

Kategorie: VAT.