Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – VAT

Do końca 2012 r. obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (zarówno wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów jak i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów) powstawał 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy chyba, że wcześniej została…

2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Kategorie: VAT.