Obowiązek podatkowy w przypadku wystawienia refaktury na usługi telekomunikacyjne – VAT

godnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., dla rozliczeń z tytułu usług telekomunikacyjnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tego tytułu. Firmy często nabywają usługi telekomunikacyjne…

18. Obowiązek podatkowy w przypadku wystawienia refaktury

Kategorie: VAT.