Obowiązek podatkowy w przypadku usług najmu i dostawy „mediów” – VAT

Stan faktyczny w przypadku usługi najmu lokali użytkowych często jest następujący – czynsz najmu płatny jest z góry do dnia 10-tego miesiąca. „Media” płatne są za dany miesiąc na koniec miesiąca (lub za dany okres rozliczeniowy, np. po pół roku). Problematyczne okazują się zagadnienia, kiedy podatek…

3. Obowiązek podatkowy w przypadku usług najmu i dostawy

Kategorie: VAT.