Obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług faktoringu na gruncie podatku od towarów i usług – VAT

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone…

6. Obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług fakto

Kategorie: VAT.