Obowiązek podatkowy w przypadku importu usługi pośrednictwa – VAT

Polski podatnik korzysta z usług pośrednika nieposiadającego siedziby itp. na terytorium kraju, pozyskującego na jego rzecz klientów w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. W wyniku działalności pośrednika, podatnik zawiera umowy z kontrahentami i na ich podstawie dokonuje WDT…

4. Obowiązek podatkowy w przypadku importu usługi pośrednictwa

Kategorie: VAT.