Objęcie umową leasingu prawa wieczystego użytkowania gruntów – zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – CIT

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadziła zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących umów…

23. Objęcie umową leasingu prawa wieczystego użytkowania gruntów

Kategorie: CIT.