Obiad biznesowy może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu – PIT, CIT

Minister Finansów wypowiedział się w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na obiady biznesowe. Zgodnie z interpretacją ogólną z dnia 25 listopada 2013 r. (DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521) wydatki na obiady i lunche, podczas których prowadzone są rozmowy z kontrahentami, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym w sytuacji gdy spotkanie dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej nie ma znaczenia, czy spotkania odbywają się w siedzibie podatnika, czy też w restauracji.

Minister podkreśla, że wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny zostać poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Taki związek będzie miał obiad z kontrahentem, podczas którego zostanie zaprezentowana oferta firmy, czy omawiane będą szczegóły kontraktu. Związku takiego nie będą miały wydatki na obiady i przyjęcia dla rodziny czy usługi rozrywkowe. Warto pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu związku danego spotkania z podpisanym później kontraktem, czy dokonaniem konkretnych ustaleń.
Jest to nowe stanowisko określające koszty ponoszone przez podatników na usługi gastronomiczne podczas spotkań z kontrahentami. Jak do tej pory zagadnienie to sprawiało spory problem w zakresie interpretacji przepisów. Było to wynikiem przede wszystkim tego, że przepisy nie zawierają definicji pojęcia reprezentacja. W związku z tym występowały na ten temat różne orzeczenia, które raz uznawały koszty zakupu usług gastronomicznych, posiłków, napojów za koszty reprezentacji niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, innym razem wydawano orzeczenia negujące je jako koszty reprezentacji, jeżeli były ponoszone na zwyczajowo podawane posiłki. Rozbieżności tych nie udało się rozwiać także Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, który potwierdził, że nie można sformułować ogólnych warunków kwalifikacji wydatków do kosztów reprezentacji, ponieważ wydatki ponoszone przez przedsiębiorców mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter. Każdą sprawę należy oceniać indywidualnie.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com