NSA zmienił stanowisko w sprawie stosowania stawki obniżonej na dostawę produktów spożywczych zawierających domieszki – VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r. (Sygn. I FSK 1120/11) stwierdził, że stosowanie przez producenta produktów spożywczych domieszek, które nie zmieniają przeznaczenia i podstawowych cech produktu, nie pozbawia podatnika do stosowania obniżonej stawki VAT…

12. NSA zmienił stanowisko w sprawie stosowania stawki obniżonej na dostawę produktów spożywczych

Kategorie: VAT.