Nowy zakaz odliczania podatku naliczonego od dnia 1 kwietnia 2013 r. – VAT

Zgodnie z planowanym brzmieniem art. 86 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c, w przypadku opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa…

4. Nowy zakaz odliczania podatku naliczonego od dnia 1 kwietnia 2013

Kategorie: VAT.