Nowy wzór wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej – PIT

Od dnia 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej – PIT-16. We wzorze ograniczono zakres danych identyfikacyjnych, co związane jest z uruchomieniem Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Ponadto zrezygnowano z podawania przez podatnika wysokości deklarowanej miesięcznej kwoty podatku, gdyż wysokość podatku w formie karty podatkowej ustalana jest decyzją konstytutywną, a informacja ta nie jest wykorzystywana przez organy podatkowe na potrzeby wymiaru podatku. Wykreślona została także treść oświadczenia podatnika lub pełnomocnika o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego.
Wzór został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 1501).

Kategorie: PIT.